Het interview met ecoloog en milieuactivist Stijn Bruers in het AD en verschillende regionale dagbladen heeft veel stof op doen waaien in agrarisch Nederland. Bruers stelt dat biologische producten niet gezonder zijn en niet beter voor het milieu. In geen enkel onderzoek is tot nu toe onomstotelijk vastgesteld dat biologisch eten gezonder is. Wat betreft de milieuwinst roept Bruers op verder te kijken dan alleen gewasbescherming. “Neem de mest die de planten nodig hebben om te groeien. In de biologische landbouw mag geen kunstmest worden gebruikt. De boer staat alleen compost en dierlijke mest ter beschikking. Die mest is van dieren die broeikasgassen uitstoten, die soja eten waarvoor aan de andere kant van de wereld bossen zijn gekapt. Ik heb liever kunstmest, omdat je dat heel precies kunt toedienen”, betoogt de milieuactivist.
Hij pleit voor een verdere verduurzaming van de huidige landbouw, omdat dit veel meer oplevert voor het milieu. “We staren ons blind op een onbespoten tomaat terwijl de échte winst zit in het verbeteren van de bestaande landbouw”, aldus Bruers.
Lees het volledige interview op ad.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 - 19:10