Productschap Tuinbouw verscherpt bij GMO-erkende telersverenigingen het toezicht op een juiste gang van zaken bij de verkoop. De verkoopregie moet bij de telersverenigingen liggen en individuele telers mogen geen invloed hebben op de prijsvorming. Het PT heeft de afgelopen jaren meerdere keren telersverenigingen geschorst, omdat de individuele leden zich te veel met de handel en prijsvorming bezighielden. Dit alles heeft erin geresulteerd dat erkende telersverenigingen richting leden zich nog strenger opstellen vanwege het gevaar om de GMO-erkenning te verliezen en GMO-gelden mis te lopen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 - 12:00