Agrarisch ondernemers in de provincie Gelderland kunnen gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling voor een fysieke investering op watergebied zoals fertigatie, bassin, emissieterugdringing op erf, etc. De provincie wil zich met de nieuwe regeling richten op het behalen van de gestelde waterdoelen. De regeling is geopend van 20 augustus tot en met 17 september, klik hier voor de Investeringslijst. De te verkrijgen subsidie bedraagt veertig procent. Per aanvrager dient minimaal € 4.000 aan subsidie te worden aangevraagd. De projectkosten per aanvraag moeten dus minimaal € 10.000 bedragen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 augustus 2018 - 16:23