De NFO en verzekeraars zijn in overleg met het ministerie van Economische Zaken over de verbetering van de brede weersverzekering. Het verzoek om de subsidie direct te betalen aan de verzekeraars en niet aan agrarische ondernemers is gehonoreerd. Voordeel voor de ondernemers is dus dat de subsidie met ingang van dit jaar niet meer hoeft te worden voorgefinancierd. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de nieuwe Regeling brede weersverzekering in vorige week in de Staatscourant gepubliceerd.
Het aantal deelnemers aan de verzekering is gegroeid van 482 in 2010 tot 795 deelnemers in 2014. De steun voor de brede weersverzekering wordt de komende jaren voortgezet om de groei van het aantal deelnemers te stimuleren. Ook moet deze steun uiteindelijk bijdragen aan de totstandkoming van een privaat gedragen brede weersverzekering die zelfstandig in de markt kan functioneren.
Het subsidieplafond dat voor het kalenderjaar 2015 is vastgesteld op 9 miljoen euro, is zodanig gekozen dat deelnemers het eerste jaar naar verwachting 65 procent van de premie gesubsidieerd kunnen krijgen. Bij overschrijding van het plafond door verdere groei van het aantal deelnemers en verzekerde percelen, zal het subsidiepercentage voor iedere deelnemer evenredig minder worden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 januari 2015 - 18:41