Twintig ondernemingen, waaronder acht aan de fruitteelt gerelateerde koel- en installatiebedrijven, ontvingen samen € 560.000 subsidie voor het ontwikkelen van kleine HFK-vrije koelinstallaties. Doel is het ontwikkelen van betaalbare alternatieven voor de Freoninstallaties die nu op veel (teelt)bedrijven aanwezig zijn. Elk bedrijf ontvangt € 25.000 subsidie voor het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe koelconcepten. Daarnaast worden drie tot vier gezamenlijke pilotprojecten uitgevoerd. Frank van de Geijn (Wageningen UR) voert de productcontroles uit. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude is eindverantwoordelijke voor het totale project. Gezamenlijk investeren de twintig bedrijven 1,8 miljoen euro in nieuwe koelsystemen.

Het Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, verleende de subsidie in het kader van de Innovatie Prestatie Contracten.  

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 - 11:49