In de provincie Utrecht is een subsidieregeling voor kennisoverdracht aan landbouwondernemers opengesteld. De subsidie is bestemd voor projecten waarmee nieuwe kennis en innovatieve maatregelen onder de aandacht van agrariërs gebracht wordt. Het subsidiegeld is dus niet direct voor agrariërs bestemd, maar voor de aanbieders van trainingen, workshops, coaching en demonstraties. Wellicht dat met goede tips vanuit de sector aanbieders de subsidie op door de sector gewenste activiteiten kunnen aanvragen. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • behoud en versterking van een economisch rendabele bedrijfsvoering;
  • afstemming op de kwaliteit van het landschap in geval van schaalvergroting van landbouwbedrijven;
  • versterking van de duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving;
  • versterking van de relatie tussen platteland en stad;
  • circulaire landbouw
  • klimaatverandering
  • natuurinclusieve landbouw.

De subsidieregeling is onderdeel van het Europese Plattelandontwikkelingsprogramma POP3. In het totaal is voor deze subsidieregeling € 600.000,= beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 25 augustus 2018 worden ingediend.

Meer informatie over deze POP3-subsidieregelingen is te vinden op provincie-utrecht.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 juni 2018 - 18:01