Provinciale Staten van Gelderland besloten eind mei de komende drie jaar jaarlijks € 450.000 subsidie te verstrekken aan de Stichting Greenport Betuwse Bloem. Het Fruitpact is één van de vijf pacten die onder Betuwse Bloem vallen. Vorig jaar hebben de Staten voor 2012 middelen toegezegd. Nu is er voor de drie jaar zekerheid gegeven. De stichting coördineert een groot aantal initiatieven dat zich richt op de versterking van meerdere sectoren. Het geld van de provincie Gelderland wordt vooral ingezet als smeerolie om projecten op gang te brengen. Rian Verwoert, voorzitter Stichting Greenport Betuwse Bloem, is verheugd met het besluit.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 09:30