Landschapsbeheer Flevoland geeft een subsidie van maximaal 1.250 euro aan grondeigenaren die in de fruitteeltgebieden van Marknesse, Kraggenburg en Dronten hagen willen herplanten of de ecologische waarde willen vergroten. De hagen van inheemse soorten als zwarte els ziet het landschapsbeheer als cultuurhistorisch en ecologisch waardevol voor het landschap. Het project Fruitteelthagen geeft ook een bijdrage aan de vervanging van hagen van coniferen. Veel van deze coniferenhagen zijn afgelopen winter bevroren. Meer informatie: flevoland@landschapsbeheer.net

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 13:30