Het Europees Sociaal Fonds stelt eind juni in totaal 15 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar voor bedrijven die aan de slag gaan om de vitaliteit en gezondheid van hun personeel te verbeteren. Het doel van de openstelling is mensen langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De subsidie is bedoeld om een extern adviseur in te huren om een advies met een implementatieplan op het gebied van duurzame inzetbaarheid te krijgen óf om begeleiding in de implementatie van zo’n plan te krijgen.

Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW) stelt de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven/Instellingen van 25 juni 09.00 uur tot en met 29 juni 17.00 uur open voor subsidieaanvragen. Als werkgever kunt u 50 procent subsidie ontvangen voor de kosten van een externe adviseur voor een advies en/of implementatieplan om de duurzame inzetbaarheid onder uw werknemers te bevorderen. De subsidie bedraagt minimaal € 6.000 en maximaal € 12.500. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal de subsidietoekenning door middel van loting worden bepaald.
Lees meer op subsidiefocus.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 - 18:57