De POP3 subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit’ opent 4 juni in Noord-Brabant met een subsidiebudget van 3 miljoen euro. Doel van deze openstelling is om agrarische ondernemingen te stimuleren om te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in verband met de kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Door de provincie is een lijst opgesteld met investeringen die in aanmerking komen voor subsidie. De subsidiabele investeringen zijn verdeeld in drie categorieën: precisiebemesting; beter bodembeheer; verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Klik hier voor meer informatie

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 mei 2018 - 16:56