De provincie Gelderland wil de afzet via korte ketens stimuleren en stelt hiervoor POP3-subsidie beschikbaar. In aanmerking voor de subsidie komen samenwerkingsprojecten waarbij de bestaande kostenreductiestrategie verschuift naar een meerwaardestrategie, of waarbij er een beter beheer komt van de productierisico’s en de positie van de primaire producent wordt beschermd. Ook kan gedacht worden aan maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, die zorgen voor behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.
Kijk voor meer informatie op subsidiefocus.nl. Aanvragen kunnen tot 11 december worden ingediend.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 17:43