Russische fruittelers hadden halverwege dit jaar 3.186 hectare nieuwe boomgaarden aangeplant, waarvan de helft appel. Het appelareaal in Rusland neemt dit jaar licht toe tot 212.200 hectare. Dat lijkt veel, maar het Amerikaanse ministerie van landbouw dat deze cijfers op een rij zette, gaat ervan uit dat slechts van 161.250 hectare geoogst wordt. De gemiddelde appelproductie op dit areaal schommelt tussen de 8,5 en 9 ton per hectare. Slechts 36 procent van de totale Russische appelproductie is afkomstig van professionele bedrijven. Rusland streeft ernaar in 2020 zelfvoorzienend te zijn voor 70 procent van de fruitconsumptie (nu 31%). Daartoe zijn subsidies beschikbaar. Fruittelers ontvangen bij heraanplant 80 procent van de kosten met een maximum van 3.385 dollar per hectare; drie keer zoveel als in 2014, en daarna een tegemoetkoming in de kosten tot aanvang van de productie. Om een einde te maken aan het tekort aan plantmateriaal zijn de subsidies aan boomkwekers vertienvoudigd. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 21 december 2015 - 15:05