Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren en/of de bodemdaling remmen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. het tegengaan van erfafspoeling, precisiebemesting en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Voorwaarde is dat ten minste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang.

Vanaf 3 mei 2018 kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap. Eenzelfde regeling voor het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, behandelt het Algemeen Bestuur van dit waterschap nog deze maand.
De stimuleringsregeling 2018-2021 is tot stand gekomen in nauw overleg met LTO, NFO en Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

U kunt voor meer informatie en vragen contact opnemen met een watermakelaar. De contactgegevens en meer informatie vind u op hdsr.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 mei 2018 - 14:49