Voor de ZR3T tunnelspuit die Mechanisatiebedrijf H. Hol en Zn bouwt voor Vissers Fruit in Ophemert is gebruik gemaakt van de subsidieregeling: Samenwerking bij Innovatie. Alfa Accountants en Adviseurs vroeg deze subsidie aan voor de spuit die vanaf het nieuwe seizoen gaat draaien. Doel van de regeling is het ontwikkelen van nieuwe of gewijzigde producten, technieken et cetera. Het kan dus heel breed zijn. Een project moet wel aansluiten bij één of meer van de volgende thema’s: klimaatverandering, hernieuwbare energie, verbeteren waterkwaliteit en vergroten biodiversiteit. Het mag niet gaan om de commerciële toepassing in de praktijk, er moet dus nog onderzoek en ontwikkeling in zitten. De subsidie (maximaal 35%) is voor een samenwerkingsverband van agrarische ondernemers, loonwerkers en agrarische dienstverleners. De regeling is opengesteld van 1 tot 28 februari 2013 en aan te vragen via: www.drloket.nl > Subsidies. Op 7 maart houdt Alfa een bijeenkomst waarbij het onder andere verder praat over de ins en outs van de subsidie in combinatie met de ZR3T spuit. Hendrik Hol geeft dan uitleg over de ontwikkeling van de spuit, die tevens te bezichtigen is. Locatie: De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel van16.00 tot 21.00 uur. Informatie via e-mail: leerbeek@alfa.nl

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 - 10:30