Naar verwachting zal de provincie Gelderland de subsidieregeling Innovatieve Concepten medio maart vaststellen en daarbij 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het subsidiëren van innovatieve concepten voor een duurzame landbouw. Het gaat om innovatieve concepten die passen binnen het Koersdocument. Dat betekent dat innovaties op individuele bedrijven niet langer ondersteund worden, maar dat subsidie gericht wordt op de ontwikkeling van nieuwe concepten die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen. Ook moeten de innovaties bijdragen aan de doelen uit het ontwerp-klimaatakkoord en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. De regeling wordt opengesteld van 18 maart tot en met 6 mei 2019. Naar verwachting staat de regeling vanaf medio maart op gelderland.nl/europese-subsidies.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 - 18:01