Per 1 maart hebben de alle provincies de subsidieregeling Jonge Landbouwers opengesteld. Agrariërs tot en met 40 jaar kunnen middels deze regeling subsidie aanvragen op investeringen in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf. Dit jaar is het voor het eerst dat de provincies de regeling uitvoeren in plaats van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van uw eigen provincie kunt u de precieze voorwaarden voor deelname bekijken. Aanvragen kunnen tot en met 15 april 2016 worden ingediend via het webportaal van RVO. Het betreft een tenderregeling, dit betekent dat de volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de mate waarin de aanvraag voldoet aan het tendercriterium.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 maart 2016 - 15:16