Fruittelers en andere professionals die primair in de agro-foodsector werken, kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde projecten of investeringen. De provincie Noord-Brabant stelt dit voorjaar in totaal iets meer dan 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. U kunt subsidie krijgen voor fysieke investeringen voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en voor samenwerkingen in een innovatieproject, gericht op een bredere toepassing in de landbouw- en agrofood-sector. Daarbij staat de verschuiving van kostengerichte productie naar meerwaardestrategie centraal. Voor meer informatie over de regeling zie het bericht op Subsidiefocus.nl, onderdeel van ABAB Accountants en Adviseurs.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 februari 2018 - 15:54