De provincie Overijssel wil innovatie in de agro- en foodsector in 2018 extra stimuleren en komt daarom met een nieuwe subsidieregeling. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de agro- en foodsector. Subsidiabele onderdelen zijn bijvoorbeeld: onderzoek naar de haalbaarheid en het nut van een nieuw product, techniek, dienst of proces; inhuur deskundigen; investeringen voor het project. Looptijd is geheel 2018. De subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de totale kosten en het minimale aanvraagbedrag is € 60.000. Op Subsidiefocus vindt u meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2018 - 17:49