Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Voor Rivierenland-Zuid (zie kaart) is er in totaal € 820.000 beschikbaar. Voor Rivierenland-Noord is dit € 650.000. De regeling voor dit gebied wordt naar verwachting dit najaar opengesteld.
Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een regeling opgezet, allereerst voor het zuidelijke deel (zuidelijk gelegen van de Waal) van het beheergebied. Onder de waterbesparende maatregelen vallen bijvoorbeeld wateropslag, druppelirrigatie, sensing en beslissingsondersteunend systeem of systemen voor precisielandbouw. Klik hier voor meer info over de subsidie en de voorwaarden.
Voor het noordelijk gebied (zie kaart) kunnen nog geen aanvragen worden ingediend. Geïnteresseerden die hun bedrijf hebben in het noordelijke deel, kunnen hun naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan het projectsecretariaat . Als de regeling daar wordt opengesteld, zullen zij hierover worden geïnformeerd. Ook wordt dit dan kenbaar gemaakt op de site van Waterschap Rivierenland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 20:59