De NFO verwacht op korte termijn duidelijkheid over de twee vrijstellingsaanvragen die ingediend zijn voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg in steenfruit. De voorbereidingen voor de distributie van het nieuwe nu nog niet in de markt beschikbare insecticide zijn begonnen. Het gewasbeschermingsmiddel zal via gecontroleerde distributie geleverd worden. Dit is nodig voor een goede juiste toepassing en goede verdeling van de beschikbare hoeveelheid. Op basis van geregistreerde arealen kunnen waarschijnlijk vanaf eind mei bestellingen geplaatst worden. Als de vrijstelling afgegeven wordt, wordt zo snel mogelijk de invulling van de gecontroleerde distributie bekend gemaakt. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 - 08:57