Frederik Bunt, voorzitter van de NFO productgroep Houtig kleinfruit en Steenfruit presenteerde op de algemene ledenvergadering van deze productgroepen op 20 januari in Houten de activiteiten van het afgelopen jaar. Speciale aandacht kregen de onderwerpen gewasbescherming en onderzoek. Speciale aandacht was er bijvoorbeeld voor de Suzuki -fruitvlieg. Om de activiteiten ook in de toekomst mogelijk te laten zijn is het nodig dat er extra budget beschikbaar is. De ALV heeft daarom ingestemd met een contributieverhoging voor de komende twee jaar met een verhoging van elk jaar met 50% ten opzichte van 2015. Ook het maximum per productgroep wordt in dezelfde mate verhoogd. Na afloop van de ALV hebben de deelnemers aan de vergadering het aangeboden diner genuttigd om daarna weer een rondje te maken op de fruitbeurs. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 januari 2016 - 16:39