Dit jaar wordt een pilot systeemaanpak in de fruitteelt uitgevoerd. Tevens komt er een pilot in de glastuinbouw, de bollenteelt en de akkerbouw. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, heeft dit toegezegd tijdens de dialoog duurzame gewasbescherming op 3 februari 2016. De NFO werkt hierin samen met KAVB, LTO Glaskracht en LTO Nederland. Ook het ministerie van EZ, de NVWA, het Ctgb, Agrodis en Nefyto maken deel uit van het projectteam dat de pilots zal begeleiden.

Getest wordt of met een systeemaanpak gewasbescherming duurzamer kan worden. Nu vervallen onmisbare gewasbeschermingsmiddelen geregeld in een zorgvuldig ontwikkeld systeemaanpak waardoor het totaal minder duurzaam wordt. Met een aangepaste systeemaanpak kunnen deze onmisbare gewasbeschermingsmiddelen mogelijk beschikbaar blijven. De NFO zal de komende weken in overleg met telers en adviseurs een pilot opzetten bij een van haar leden.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 12 februari 2016 - 12:52