Op verzoek van de NFO heeft het PT een bijdrage verleend aan de verdere ontwikkeling van sleuventeelt (Teelt de grond uit). De NFO acht dit van belang voor fruitteelt op met name zandgronden en op kleigrond, met problemen in bodemstructuur en/of wateroverlast. Chemische grondontsmetting tegen specifieke bodemmoeheid wordt op korte termijn sterk beperkt en is waarschijnlijk ook niet meer voldoende effectief. Grondontsmetting op de lange termijn is onzeker. Met de nieuwe teeltmethode heeft de fruitteelt ook meer mogelijkheden voor scheut- en vruchtgroeiregulatie om zo tot een hogere kwaliteitsproductie te komen. De maatregelen leiden ook tot meer homogeniteit in de aanplant hetgeen de arbeidshandelingen vereenvoudigen.

De gevraagde bijdrage van het PT maakt deel uit van een groter consortium met eveneens een bijdrage van het Ministerie van EZ/Topsector Tuinbouw en verschillende private bijdragen. Het totale onderzoek loopt door tot en met 2017. De proef is een vervolg op een eerder project dat 31 december 2013 eindigde. In de nieuwe opzet wordt teelt de grond uit door middel van sleuventeelt in de praktijk op drie fruitteeltbedrijven verder ontwikkeld. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 maart 2014 - 12:23