In 2017 kunnen BOL-leerlingen die dit jaar stage lopen in ondermeer open teelten, een tegemoetkoming van 50% krijgen voor de kosten van het behalen van het T-rijbewijs. Deze subsidieregeling is nu met terugwerkende kracht, per 1 januari 2017, ook opengesteld voor de zogenaamde Pro onderwijs-leerlingen. De studenten die een agrarische opleiding volgen en op hun stageplaats met trekkers werken, hebben het T-rijbewijs nodig. Colland stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Heb je al een stage gevolgd dit jaar en toen je T-rijbewijs gehaald? De tegemoetkoming is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 nog te verkrijgen. Leerlingen kunnen via het Colland Administratie Systeem (CAS) een aanvraag indienen. Dit loket is te vinden via de site van Colland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 - 16:31