Tegen de landelijke trend in is het areaal Elstar in de regio Midden-Nederland tussen 2012 en 2016 47 hectare gestegen. Ook het areaal Jonagold steeg in deze periode in deze regio met 43 hectare. Terwijl het Elstar-areaal in alle regio’s behalve in Midden-Nederland daalde, nam het Jonagold-areaal alleen in Zuid-Nederland af. Daar halveerde het aantal hectares met Jonagold zelfs bijna. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Een ander opvallend feit dat uit de cijfers valt te halen, is dat Delcorf het enige appelras is waarvan meer bomen werden geplant dan gerooid. Het areaal Delcorf steeg tussen 2012 en 2016 van 150 naar 178 hectare.

In Midden-Nederland is het perenareaal tussen 2012 en 2016 507 hectare uitgebreid. Maar de regio West-Nederland spant bij de peren de kroon met een areaaluitbreiding van 685 hectare. Toch blijft het totaalareaal peren in Midden-Nederland met 4.191 hectare het grootst (3.739 ha in West-Nederland). Bij de peren werd vooral Conference geplant, terwijl het areaal Doyenné du Comice en stoofperen daalde. Het areaal Triomphe de Vienne bleef gelijk.

Tabel. Arealen (ha) van de verschillende appel- en perenrassen in 2012 en 2016.

  2012 2016
Cox’s O.P.

Delcorf

Elstar

Golden Delicious

Jonagold

Jonagored

Rode Boskoop

Overige appelrassen

Totaal appels

110

150

3.289

450

1.375

470

453

635

7.948

49

178

3.175

304

1.356

362

397

545

9.434

Conference

Doyenné du Comice

Stoofperen

Triomphe de Vienne

Overige perenrassen

Totaal peren

6.114

880

256

107

362

8.169

7.041

851

235

106

570

9.434

Bron: CBS

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 april 2018 - 19:35