De afgelopen jaren is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan nieuwe technologie en datamanagement voor de Nederlandse fruitteelt.
Dit project krijgt onder projectleiding van WUR nu een vervolg in het project The Next Fruit 4.0. Eerder deze maand is al gestart met het verzamelen van bloesemdata in een perenboomgaard.

Waarom The Next Fruit 4.0
In het project wordt gewerkt aan high-tech en datamanagement toepassingen die bijdragen aan: (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) aan kostenminimalisatie.
De focus ligt daarbij op het product peer.

Praktisch betekent dit dat het project bijdraagt aan:

  • het verfijnen van de technologie voor precisiespuiten,
  • sensortechnologie voor stress-, ziekte- en plaagdetectie en het monitoren van het gewas en het product (zowel vooroogst als naoogst),
  • cameratechnologie voor voorraadbakanalyses van appel en peer,
  • doorontwikkeling van dataplatform voor presentatie van data en het maken van taakkaarten,
  • grippers (voor de oogst van peer en voor snoei) ten behoeve van robots die in ontwikkeling zijn,
  • beslissing ondersteunende modellen gericht op teeltoptimalisatie, duurzame gewasbescherming en het voorkomen van verspilling van product tijdens bewaring.


Initiatiefnemers & partners
De NFO heeft in samenspraak met het platform FRUITVOORUIT.nl en samen met FME, het initiatief genomen voor het vervolgproject. WUR en het Delphy Improvement Center zijn de uitvoerders. Dit vervolgproject onder de titel “The Next Fruit 4.0” is begin deze maand van start gegaan. Het grootste deel van het project zal plaatsvinden op Proeftuin Randwijk.
Het project wordt mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, door een consortium van 31 fruittelers die lid zijn van de NFO en een breed consortium uit het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven uit de sector. Wat het project bijzonder maakt is de financiële bijdrage van de Washington Tree Fruit Research Commission wat de samenwerking met Amerikaanse universiteiten en bedrijfsleven mogelijk maakt. Binnenkort komt er een website waarop alle informatie en een overzicht van de partners te vinden is.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 mei 2021 - 15:35