De kringbesturen en het hoofdbestuur hebben zich gebogen over een aantal PT-zaken. Het Productschap Tuinbouw is zich aan het inrichten voor toekomstige taken in de lijn van het kabinetsstandpunt. De centrale thema’s die worden opgepakt zijn: Arbeid; Biobased Economy en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Energie en CO2; Voeding en Gezondheid; Groen, Welbevinden en Plantgezondheid; Fyto en Water. Voor ieder thema is een ondernemersplatform ingericht waarvoor dragend organisaties iemand kunnen afvaardigen. De NFO heeft voorlopig besloten om vertegenwoordigd te zijn in vier platforms: Plantgezondheid, Fyto en Water; Voeding en Gezondheid; Energie en CO2; en Biobased Economy. Zodra de afvaardigingen bekend zijn, zal de NFO deze publiceren. Ze besloot om niet vertegenwoordigd te zijn in de platforms Arbeid, Groen en Welbevinden. Arbeid is wel een belangrijk thema, maar de NFO wil dit in de eerste plaats behartigen binnen de Colland-structuren, waar ook substantiële bedragen voor dit thema worden vrijgemaakt. Groen en Welbevinden ziet de NFO in de eerste plaats als een thema voor de sierteeltsector.

De NFO ziet Plantgezondheid en Voeding en Gezondheid als de belangrijkste thema’s en wil hier het meeste geld voor beschikbaar stellen, mits hiervoor projecten worden uitgevoerd die draagvlak in de sector hebben. De politiek heeft verder nog geen duidelijkheid geschapen over de toekomst van de PBO en dus het PT.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30