Een regionaal gelijk speelveld, met gelijke en ‘fruitvriendelijke’ regels in alle gemeenten in de regio Rivierenland. Dat was de inzet van de bijeenkomst door Fruitpact op maandag 10 juli ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Samen met de wethouders van de tien gemeenten werd gesproken over de rol van fruit in de regio, de impact daarvan op de ontwikkeling van het buitengebied in relatie tot recreatie en logistiek, en de vraag hoe gemeenten de fruitsector optimaal kunnen faciliteren. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de grootte van agrarische bouwblokken, het wegennet in het buitengebied, het toestaan van teeltondersteunende voorzieningen, hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing, maar ook het stimuleren van innovaties. In de regio Rivierenland zijn op dit moment 530 fruittelers actief met 4.500 hectare boomgaard.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juli 2017 - 11:08