Bedrijfsopvolging  is een thema dat in ieder familiebedrijf op enig moment ter sprake komt. Maar wanneer ga je het gesprek aan? Hoe doe je dat zonder een mogelijke druk op te leggen? En wat komt er allemaal kijken bij een succesvolle opvolging? Hans Schoenmakers en Emile Langerak van de Ondernemerschap Academy geven tien tips voor een succesvolle bedrijfsopvolging.

  1. Ga tijdig het gesprek aan met de familie over ieders toekomst(plannen) met betrekking tot het bedrijf.
  2. Laat iedere betrokkene zijn of haar verwachtingen uitspreken met betrekking tot een eventuele overname.
  3. Betrek een onafhankelijke coach of adviseur met een objectieve houding bij het proces.
  4. Zorg ervoor dat ook naasten, zoals broer(s), zus(sen) en partners, betrokken worden in het proces.
  5. Zorg dat de verschillende rollen en belangen van iedereen helder zijn voor alle betrokkenen.
  6. Creëer gezamenlijk een gedeelde toekomststrategie voor het bedrijf.
  7. Maak een stappenplan waarin de verschillende fasen van de overname zijn opgenomen.
  8. Bepaal concrete data waarop belangrijke besluiten worden genomen.
  9. Zorg voor een goede onderlinge afstemming en helderheid over de voortgang.
  10. Geef elkaar de ruimte om los te (leren) laten en ruimte te (mogen) pakken.

 

Neem deel aan het programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

Is bedrijfsopvolging bij u onderwerp van gesprek aan de keukentafel? Of voelt u juist de behoefte om het met het gezin te hebben over de toekomst van het bedrijf en een mogelijke opvolging?

Neem dan ook deel aan het door Colland gesubsidieerde programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven, dat wordt begeleid door de ervaren trainers Hans Schoenmakers en Emile Langerak.

Dit programma met drie inspirerende groepsbijeenkomsten en vier individuele sessies bij u aan de keukentafel is specifiek bedoeld voor (potentiële) overdragers en (mogelijke) overnemers die zich willen oriënteren op bedrijfsopvolging van het fruitteeltbedrijf.

Interesse?

Bekijk het volledige programma op: https://www.ondernemerschapacademy.nl/programma/bedrijfsopvolging-bij-familiebedrijven of bel direct met de trainers van het programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven via nummer 030-2370700.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 oktober 2022 - 16:28