Binnen Europa gaan steeds meer stemmen op om de positie van boeren te versterken en de uitbetaalprijzen te verbeteren. Zowel binnen de Europese politiek als in de Nederlandse politiek lijken steeds meer mensen ervan overtuigd dat de marges binnen de voedselketen beter verdeeld moeten worden. In een uitgebreid artikel gaat het Financieel Dagblad in op de situatie binnen de EU.
Eind december werd met een wijziging van de Europese Omnibus-verordening vastgesteld dat producentenorganisaties van boeren een expliciete ontheffing krijgen van het mededingingsrecht bij het plannen van hun productie en bij verkopen. In hoeverre boeren nauwer mogen samenwerken is nog niet duidelijk, omdat de Europese Commissie nog geen toelichting heeft gegeven en er ook nog geen testcases zijn.

In april zal Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan komen met een nieuw voorstel tegen oneerlijke handelspraktijken. Bijzonder daaraan is dat Hogan nu de steun van een meerderheid van de lidstaten heeft, terwijl dat voorheen niet zo was. Bij zijn bezoek aan Nederland op 9 januari zei Hogan: “Retailers gebruiken nu kortingen op zuivel om mensen naar de winkel te lokken. Dat gaat ten koste van wat boeren ontvangen. Dat moet stoppen. We willen meer transparantie in de prijsketen, zodat duidelijk is wie wat krijgt.” Ook onze eigen landbouwminister Carola Schouten stemde met Hogan in: “Boeren moeten meer onderhandelingsmacht krijgen. Anders voldoen ze bij de productie wel aan strengere milieu- of natuurdoelen, maar krijgen ze daarvoor niet betaald.”
Het kabinet Rutte-III heeft eveneens boervriendelijke plannen, zo blijkt uit het regeerakkoord. Daarin staat dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om ‘oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken’, een speciaal team voor de ‘agro-nutriketen’ krijgt. ‘De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn’, aldus het regeerakkoord.
Hoe ACM dit gaat oppakken is nog onduidelijk. In een reactie aan het FD zegt de ACM nog ‘niet zo ver te zijn’. Een woordvoerder: “We zijn bezig met het opdoen van kennis en onderzoeken waar de pijn zit. Er is ook de nieuwe Europese regulering die meer coöperatie van producenten mogelijk maakt. De gevolgen daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de dynamiek in de keten kan hierdoor veranderen. Dan is de vraag of die pijn in de markt blijft.” De kwestie is voor de ACM in ieder geval ‘geen speerpunt voor het komende jaar’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 21:26