Telers en adviseurs wisselen nog van mening over het ideale tijdstip van mechanisch snoeien. Vanuit buitenlands onderzoek is het tijdstip van roze knop als mogelijk interessant naar voren gekomen. Vorig jaar bleek het mechanisch snoeien in juni de groei soms erg verzwakt te hebben. In Zuid-Limburg waar mechanisch snoeien duidelijk opgang maakt, is veel mechanisch gesnoeid op het vroege tijdstip van roze knop. Alleen bij veel groei snoeit men de boom of een deel ervan op het eerdere, gebruikelijke tijdstip rond eind mei/begin juni opnieuw. Adviseur Erik Buitenhuis van EB Fruit Projects is een van de pleitbezorgers van mechanisch snoeien. Hij houdt vast aan het tijdstip van 8 tot 10 bladeren. Dit was over het algemeen de afgelopen één à anderhalve week het geval. Met dat tijdstip heeft hij goede ervaringen. Joris Wisse van de CAF spreekt nog geen voorkeur uit voor een van beide tijdstippen. Hij wijst op, mede door de CAF uitgevoerde, demoproeven met objecten op verschillende tijdstippen gesnoeid die later op de open dagen te bekijken zijn.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 - 08:00