Het ministerie van Infrastructuur en Milieu inventariseert via een vragenlijst, die is gericht op alle agrarische ondernemers met trekkers, wat de huidige situatie is met betrekking tot het ‘landbouwverkeer’. Dit in voorbereiding op de geplande wetswijziging met betrekking tot een snelheidsverhoging en kentekening.
Hieronder worden enkele vragen uit de enquête behandeld.

Denk bij het invullen goed na over eventuele consequenties die het kan veroorzaken. Als u tegen kentekening bent, vul het dan zoveel mogelijk in met in het achterhoofd de gedachte dat u zo weinig mogelijk gebruik maakt van de openbare weg.
Soms is er ruimte voor opmerkingen, enkele argumenten zoals die hieronder bij vraag 6 beschreven staan, zijn dan een optie.

Vraag 1:
voor de fruitteelt geldt dat de smalspoortractoren vallen onder de categorie: Landbouw- of bosbouwtrekker (T1-T4) mcs* ≤ 40 km/h

Vraag 3:
zo laag mogelijk invullen.

Vraag 6:
Mogelijk antwoord:
– meer papierwerk
– extra kosten voor de ondernemer
– Het merendeel van de tractoren waar ik als fruitteler mee rijd, komt niet tot nauwelijks op de openbare weg. Met name de pluktreintrekkers, deze komen slechts enkele weken per jaar op de weg en dan is het aantal weg-km’s minimaal.
– mijn trekkers zijn maar heel smal, dus ik heb geen speciale wegvoorzieningen nodig.
– ik kan niet hard rijden, dus ik ben geen roekeloze weggebruiker.
– kentekening draagt niet bij aan extra verkeersveiligheid voor mijn categorie voertuigen.

Vraag 8:
Mogelijk antwoord: ik mijd zoveel mogelijk de openbare weg

Vraag 9 en 10:
Zo veel mogelijk, ‘Komt niet of zelden voor’ als antwoord kiezen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 juni 2016 - 19:08