Na moeizaam verlopen onderhandeling hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt over de schoolfruit- en schoolmelkregeling. Nederland en Hongarije stemden tegen het akkoord, Groot-Brittannië onthield zich van stemming. Landbouwminister Martijn van Dam lichtte toe dat hij niet heeft ingestemd omdat ons land geen voorstander is van het gesubsidieerd verstrekken van schoolfruit en -melk, maar hij wil het akkoord niet ondermijnen. Het Europees Parlement moet eind januari nog instemmen met het akkoord.
In het akkoord is vastgelegd dat voor de periode van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2023 een budget beschikbaar is voor schoolmelk van 100 miljoen euro en voor schoolfruit van 150 miljoen euro. Nederland ontvangt daarvan 5,4 miljoen euro voor de schoolfruitverstrekking en 2,4 miljoen euro voor de schoolmelkregeling. De verdeling van de nationale enveloppes is gebaseerd op twee criteria: het aandeel kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud op de totale bevolking en de ontwikkelingsgraad van het land. Frankrijk (35 miljoen euro), Duitsland (29 miljoen euro) en Italië (24,7 miljoen euro) ontvangen het leeuwendeel van de subsidie. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 december 2015 - 18:20