Stimulering van innovatie, vernieuwing en concurrentiekracht moeten een aanzienlijke plaats behouden in het overheidsbeleid. De agrarische sector moet het in Nederland hebben van de toegevoegde waarde. Op basis van de kostprijs de concurrentie het hoofd bieden zal steeds moeilijker worden. Versterking van de innovatie en introductie van nieuwe productconcepten horen daarbij. Voor het versnellen van de verduurzaming van de land- en tuinbouw blijft stimulering door onder meer fiscale regelingen zoals Groen Beleggen, Vamil en MIA noodzakelijk. Lastenverzwaringen, zoals de recente afschaffing van rode diesel, leiden niet tot investeringen in verduurzaming.

Op deze manier blijft de Nederlandse land- en tuinbouw in staat een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan het herstel van onze economie en versterking van onze internationale concurrentiepositie.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 september 2012 - 09:30