Op 2 oktober overhandigde Jan Veltmans namens LLTB/NFO het rapport ‘Limburgse fruitteelt in de toekomst’ aan gedeputeerde Hubert Mackus. Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder alle Limburgse fruittelers en geeft inzicht in hun bedrijfssituatie. Directe aanleiding voor de enquête zijn de matige tot soms ronduit slechte bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. Dit wordt versterkt door de lage fruitoogst van dit jaar als gevolg van de nachtvorst dit voorjaar. Hierdoor dreigt een aanzienlijk deel van het fruitareaal in met name Zuid-Limburg te verdwijnen. Doel van het rapport is handvatten te hebben om de fruitteelt in Limburg weer vitaal te maken en toekomstperspectief te bieden.
In zijn reactie gaf de gedeputeerde aan dat de beweging van onderop, de ondernemers, moet komen en dat de regionale en lokale overheden aansluitend daarop hun steun zullen verlenen. Per ondernemer zal een andere keus gemaakt moeten worden, aldus Mackus. Hij doelde daarbij op keuze voor risicospreiding, marktconcepten, ketenintegratie, verbreding van bedrijfsactiviteiten of beëindiging van het bedrijf. Hij deed een oproep om bij de aanpak regionale spelers te betrekken, die belang hebben bij een vitale fruitsector, waaronder de Limburgse retail.

De enquête is een initiatief van de NFO-kring Limburg en vakgroep Fruitteelt van de LLTB en wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit fruittelers uit het gebied. Deze werkgroep werkt voor verschillende thema’s plannen uit. Eén van deze thema’s is de voorzieningen tegen nachtvorst, zoals water voor beregening en de plaatsing van windmolens. De urgentie van voldoende en goed water om te kunnen beregenen tegen nachtvorst, werd door fruitteler Eric Huids uit Vilt stevig benadrukt. Hij pleitte voor een soepele en snelle afhandeling door gemeenten en provincie van aanvragen voor deze voorzieningen, zodat zijn bedrijf vóór april volgend jaar klaars is voor de toekomst. Dit jaar oogst Huids op zijn bedrijf van bijna 30 hectare amper 15% van een normale oogst.
De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Tweede Kamer en de fruitteelt. Afgesproken is om binnen enkele maanden opnieuw bij elkaar te komen om de uitgewerkte plannen te bespreken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017 - 16:27