Door de val van het kabinet ziet het er naar uit dat de politiek de besluitvorming over de toekomst van de productschappen vooruit schuift. Het kan nog wel een jaar duren voordat er duidelijkheid ontstaat. Het kabinet komt met een reactie op de aangenomen motie van de Tweede Kamer om het stelsel van de PBO’s af te schaffen. Daarna volgt nog een wetgevingstraject voordat de wijzigingen ingaan. Het kabinet wil doorgaan met een afgeslankt PBO-stelsel.

De productschappen wachten niet op de besluitvorming en zijn al een veranderingsproces ingegaan. De signalen die de ondernemers via de draagvlakpeiling hebben laten horen en het standpunt van het kabinet laten zien dat verandering nodig is. Men verwacht dat er één afgeslankt productschap komt voor de gehele agrarische sector. Het is belangrijk dat de activiteiten voor de fruitteelt zichtbaar zijn en dat ze afgestemd zijn met de fruitteeltsector.

Vanwege de afslanking van taken is de heffing 2012 met 30 procent verlaagd. De heffing 2013 wordt aan het eind van dit jaar vastgesteld. De NFO brengt hierover advies uit. Ze wil de heffing 2013 baseren op een duidelijk plan van activiteiten en op de taken die het productschap voor de fruitteeltsector uitvoert.

Voor 2013 werkt men met zes programma’s. De NFO schat in dat twee hiervan de belangrijkste zijn voor de fruitteeltsector. Het programma Voeding en gezondheid, waaronder kwaliteitsprojecten kunnen vallen, en het programma Plantgezondheid, fytosanitair en water, hieronder valt onder meer gewasbescherming en emissieonderzoek.

In de toekomst financiert het Productschap Tuinbouw geen promotie meer voor bijvoorbeeld Elstar en Conference. Tot en met het seizoen 2014/’15 lopen er voor deze rassen nog campagnes op basis van de door de NFO ingediende en goedgekeurde projecten. De NFO gaat ervan uit dat deze projecten uitgevoerd worden.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30