Het Ctgb heeft het voornemen om Boni Protect toe te laten. Een ontwerpbesluit ligt momenteel ter inzage. Boni Protect is een biologisch fungicide op basis van de antagonistische gist Aureobasidium pullulans. Bespuitingen vlak voor de pluk bestrijden aantasting van bewaarrotschimmels zoals Penicillium, Botrytis, Monilia en Gloeosporium.

De werking is gebaseerd op het feit dat de van nature voorkomende gist zich vestigt in kleine wondjes in de schil waardoor schadelijke vruchtrotschimmels minder kans krijgen. Boni Protect is ook in de biologische teelt toegestaan. Een voordeel is dat het geen residuen achterlaat. Het middel kunnen telers tot vlak voor de pluk of tussen twee plukken door inzetten. Leverancier Koppert meent dat het middel nog voor de komende pluk beschikbaar kan zijn.

Ook het middel Nissodium, met de werkzame stof cyflufenamid, ligt ter inzage. Het betreft onder andere een aanvraag als schimmelbestrijdingsmiddel in appel en peer. Het komt mogelijk als een nieuw meeldauwmiddel in het volgend seizoen beschikbaar.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 augustus 2012 - 15:30