In de afgelopen vergadering van het Ctgb is de herregistratie van XenTari (Bacillus thuringiensis) afgerond. In het proces van de herregistratie is het etiket van XenTari ook uitgebreid. Naast alle gewassen die reeds toegelaten waren, zijn nu alle pitvruchten en bessen aan het etiket toegevoegd.
Ook zijn alle driftreducerende maatregelen van het etiket verdwenen en kent geen enkele toepassing meer een wachttijd. Kijk voor meer informatie op bayercropscience.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 april 2015 - 17:22