Het Ctgb heeft op 30 januari jongstleden een aantal toepassingen van de luizenbestrijders Pirimor en Pirimor Rookontwikkelaar ingetrokken. De reden hiervoor is dat de toelatingshouder geen verlenging heeft aangevraagd.

Pirimor mag niet meer worden ingezet in de bedekte teelt van rode, witte en zwarte bes, kruisbes, braam en framboos. Er is geen respijtperiode vastgesteld, hetgeen betekent dat toepassing per direct alleen is toegestaan volgens het nieuwe etiket. Daarnaast is de veiligheidstermijn (PHI) in pruim verlengd tot veertien dagen. Bij Pirimor Rookontwikkelaar is de toepassing in rode, witte en zwarte bes, kruisbes, druif, braam en framboos komen te vervallen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 februari 2014 - 11:03