Toelatingshouders zijn sinds 2013 verplicht een emissiereductieplan (ERP) op te stellen voor middelen die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. Daarom is er voorlichting over en toezicht op correct middelengebruik, worden de gebruiksvoorschriften op het label aangepast of wordt de toelating (gedeeltelijk) ingetrokken. Het aantal normoverschrijdingen binnen de fruitteelt moet in 2018 landelijk met 50 procent zijn afgenomen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:57