Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten om veel veldtoepassingen van Admire (werkzame stof imidacloprid) te beperken. Voor fruittelers betekent dit dat zij aanvullende driftreducerende maatregelen moeten nemen. “Hoe deze maatregelen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Maar ze gaan heel ver”, zegt Joris Roskam, crop-manager fruitteelt en boomkwekerij van producent Bayer Crop Science. “Waarschijnlijk zal Admire alleen nog met bepaalde apparatuur kunnen worden toegepast. Samen met het feit dat deze insecticide alleen na de bloei kan worden ingezet, zorgt dit ervoor dat de mogelijkheden voor toepassing zeer beperkt worden.”

Het Ctgb besloot tot beperking van de veldtoepassingen naar aanleiding van recent gepubliceerd onderzoek. De zogeheten Roessink-studie zou aantonen dat de norm voor waterorganismen moet worden aangescherpt. Veel Admire-toepassingen zouden niet aan deze nieuwe normering voldoen. Bayer gaat bezwaar aantekenen tegen het Ctgb-besluit en bezint zich op verdere stappen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 10:21