Het fungicide Serenade (op basis van de schimmel Bacillus subtilis QST 713) mag nu ook toegepast worden in de biologische teelt. SKAL dat toezicht houdt op de biologische productie in Nederland heeft hiertoe besloten. Serenade is breed geregistreerd. In de gewassen die nu op het etiket staan kan Serenade naast de reguliere teelt dus ook in de biologische, SKAL-gecertificeerde teelten worden toegepast. Op de productpagina van Serenade staat het complete etiket met alle aanbevelingen voor de toepassing van Serenade.
SKAL beoordeelt op verzoek van de leverancier of nieuwe middelen ook gebruikt mogen worden in de biologische teelt. In sommige gevallen pakt dat negatief uit. Diverse middelen waarvan aangenomen werd dat ze gebruikt mochten worden, zoals Karma, mogen na beoordeling toch niet gebruikt worden in de biologische teelt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 - 15:07