Tweehonderdvijftig Utrechtse fruittelers in het werkgebied van Waterschap De Stichtse Rijnlanden hebben onlangs de toolbox Emissiebeperking ontvangen. Deze box biedt de telers handvatten om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Zo bevat de box zeventien informatiekaarten met praktische tips over maatregelen om emissie naar het oppervlaktewater te verminderen. De maatregelen bestaan uit driftreducerende spuittechnieken, het gebruik van windschermen en een gerichte keuze van gewasbeschermingsmiddelen.

De toolbox Emissiebeperking is een initiatief van de provincie Utrecht, de NFO-kring Midden Nederland en De Stichtse Rijnlanden en vloeit voort uit het convenant uit 2012 Schoon water Utrechtse fruitteelt. Het doel van het akkoord was het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met de ontwikkeling van een duurzame fruitteelt. In het convenant staan regelingen beschreven om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 10:20