De NFO heeft vijf ideeën voor onderzoeksprojecten ingediend voor overheidsfinanciering via de topsectoren. Deze projecten richten zich op vruchtrot in appel en peer, vermindering spuitemissie, snelle kwaliteitsbepaling bij appel en peer, bestrijding van de perenbladvlo en verbetering van de bewaring en het uitstalleven van kersen en pruimen. Daarnaast is de NFO betrokken bij vier andere aanvragen. Hierbij gaat het om sectorbrede projecten met onderdelen voor fruit. De fruitteeltonderdelen richten zich op mijten in appel, zwartvruchtrot in peer en grondontsmetting bij herinplant op zandgronden. Ten slotte is een projectidee ingediend gericht op Elstarmutanten. Begin juli wordt bekend of de ingediende ideeën uitgewerkt kunnen worden. Daarna zal de NFO met de betrokken partners en PPO de voorstellen concreet uitwerken. Ook zal invulling gevonden moeten worden voor de 50 procent cofinanciering vanuit het bedrijfsleven. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 - 14:50