Sinds kort is er een merkenrecht voor DCS verleend. Dit betekent dat de term DCS bij de bewaring van fruit alleen gebruikt mag worden als dit volgens het protocol van Food & Biobased Research (F&BR) wordt uitgevoerd. Dit geldt overigens ook voor de apparatuur die ontwikkeld is voor de toepassing van DCS.

De kwaliteitvoordelen van dit bewaarsysteem zijn evident: zoals hardheidsgarantie en bestrijding van schilvlekjes bij Elstar.

Vervelend is dat sommige bewaarders zeggen dat de appels in DCS bewaard zijn terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Vanaf nu kan dit niet meer.

Dit is enerzijds niet toegestaan en anderzijds (mogelijk onbedoeld) een vorm van misleiding. Naast het extra risico van alcoholschade door ongecontroleerde zuurstofverlaging, wordt ook niet het optimale bewaarresultaat bereikt. Bij echte DCS-toepassing wordt het laagst mogelijke zuurstofgehalte in de cel aangehouden via regelmatige alcoholmeting. Alleen als dit gebeurt onder auspiciën van F&BR mag men dit DCSTM noemen. Dit betekent dat de term DCS alleen gebruikt mag worden bij fruit dat onder het laagst mogelijke zuurstofgehalte is bewaard en is gefiatteerd door F&BR. Alle officiële toepassers van DCS staan per seizoen geregistreerd, men kan dus altijd navraag doen. In de toekomst worden DCSTM-bewaarde partijen voorzien van een behandelcertificaat om de kwaliteit en het effect van deze bewaarmethode te garanderen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2012 - 14:00