De transitievergoeding is bij veel werkgevers onderwerp van discussie. Deze vergoeding houdt in dat werkgevers een werknemer een derde maandsalaris moet meegeven aan een werknemer als deze minimaal 24 maanden bij hem in dienst is geweest en zijn contract is beëindigd.

Onlangs wees een meerderheid in de Tweede Kamer minister Lodewijk Asscher op de weeffout in de huidige Wet werk en zekerheid. De transitievergoeding wordt namelijk met terugwerkende kracht ingevoerd. Werkgevers hebben ingebracht dat dat van tafel moet. Deze Kamermeerderheid, die door een intensieve lobby is bewerkstelligd, heeft Asscher verzocht binnen veertien dagen met een oplossing voor deze acute situatie te komen. Men verwacht dat de minister vrijdag 20 februari een voorstel naar de Tweede Kamer stuurt. De TK is daarna aan zet.

Uit overleg tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van SoZaWe is gebleken dat dit niet alleen speelt in de agrarische sector, maar dat andere sectoren zoals horeca, toerisme en schilderssector met dezelfde problemen worstelen.

De NFO blijft van mening dat er een goede oplossing voor seizoenwerk moet komen. Het kan niet zo zijn dat seizoenwerk in hetzelfde keurslijf wordt gedwongen als vast werk. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:03