In het Tweede Kamer debat van 26 februari is lang gesproken over de transitievergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever verschuldigd is aan de werknemers als een dienstverband van tenminste 24 maanden duur beëindigd wordt.
In een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer wil de minister de dienstverbanden die meetellen voor berekening van de hoogte van de transitievergoeding, beperken tot die dienstverbanden die er vanaf 1 juli 2012 geweest zijn.

In de Tweede Kamer was er steun voor de inperking van de terugwerkende kracht tot deze datum. Het is een verdedigbare en werkbare oplossing (D66), seizoenwerkers kunnen weer aan de slag, maar wel vinger aan de pols houden (CDA), goede afweging van belangen (CU), goed voor ondernemer en seizoenwerkers (VVD), mensen kunnen weer aan de slag (GL).
Minister Asscher gaf als zijn reactie dat met dit voorstel een goede balans was gevonden tussen het belang van de werkgever en de seizoenwerker. Hij was zeer kritisch op de brief van LTO/NFO en vond dat LTO/NFO nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen richting leden. Inhoudelijk ging hij niet op de brief in en kwalificeerde de inhoud als niet werkbaar en de brief verbaasde hem ook.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 maart 2015 - 19:01