Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft vandaag een voorstel ingediend aan de Tweede Kamer over de transitievergoeding  met terugwerkende kracht. Hij was daartoe opgeroepen door de Kamer die vond dat deze weeffout in de Wet Aanpak Schijnconstructies aangepast diende te worden. Zoals eerder gemeld, is er gepolst bij werkgevers- en werknemersorganisaties. Daar kwam geen gemeenschappelijke insteek uit, laat staan overeenstemming.

Het resultaat dat Asscher nu naar de Kamer stuurt schiet voor de NFO en LTO Nederland tekort. Berekeningen van individuele ondernemers laten zien dat zij hier over het algemeen weinig mee opschieten als het gaat om minder kosten voor transitie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012. Dat zijn vooral de bedrijven die in één seizoen relatief veel tijdelijke medewerkers hebben op hun bedrijf. NFO en LTO verwachten dat eerder ingezette seizoenwerkers niet weer bij dezelfde ondernemer aan de slag kunnen gaan en ondernemers er strikt zes maanden tussen gaan zetten. NFO en LTO sturen hun commentaar naar de Tweede Kamer en gaan zo nodig, mede aan de hand van berekeningen, in gesprek met Kamerleden.

Klik op onderstaande bestanden voor de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer en de Tweede nota van wijziging WAS.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 februari 2015 - 14:01