Het ziet ernaar uit dat trekkers op zijn vroegst vanaf 2017 mogelijk 2018 over een kenteken moeten beschikken. Zoals de plannen er nu voorstaan, gaat het niet alleen om nieuwe trekkers maar om alle trekkers die op de openbare weg verschijnen. De achterliggende redenen van het verplicht stellen van het trekkerkenteken zijn divers. De regering, maar ook andere partijen, willen een afname van het aantal dodelijke slachtoffers met trekkers. Uit onderzoeken blijkt dat het aantal verkeerslachtoffers met landbouwvoertuigen op gemiddeld vijftien per jaar blijft steken. Doordat dit aantal stabiel blijft en het totaal aantal verkeerslachtoffer afneemt, is het percentage opgelopen van 1 naar 2 procent van het totaal aantal verkeersdoden. Om dit omlaag te brengen wil de regering maatregelen nemen. Dit zijn: de invoering van het trekkerrijbewijs per 1 juli 2015; een kentekenplicht voor alle trekkers die op de openbare weg verschijnen; het verhogen van de snelheid van trekkers die met name in grondverzet werken van 25 naar 40 km per uur; deze trekkers laten rijden op rondwegen waar geen fietsers en voetgangers komen en een APK voor deze snelle trekkers. Varianten om alleen trekkers die nieuw zijn of alleen de snelle trekkers van een kenteken te voorzien vielen af omdat anders sprake zou zijn van rechtsongelijkheid. Ook moet de Nederlandse overheid twee EU-richtlijnen invoeren die zonder een kenteken niet mogelijk zijn. De EU-richtlijnen betreffen: snelle trekkers moeten om de zoveel jaar een APK ondergaan en er moet controle langs de weg kunnen plaatsvinden van deze snelle trekkers. Beide richtlijnen moeten op 20 mei 2017 ingevoerd zijn.

Zoals eerder gezegd gaat het alleen om trekkers die op de openbare weg komen. NFO en LTO hebben er voortdurend op gehamerd dat de kosten zo beperkt mogelijk moeten zijn. De overheid heeft nu in haar voorstel aangegeven dat alleen een kenteken aan de achterzijde noodzakelijk is. Specifiek voor de pluktreintrekkers heeft de NFO apart aandacht gevraagd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 - 08:56