Achter de schermen wordt gestaag doorgewerkt om de invoering van het T-rijbewijs en de kentekenplicht voor tractoren gerealiseerd te krijgen. Dat schrijft minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het T-rijbewijs zullen de huidige eisen voor het trekkercertificaat moeten worden aangescherpt. Het CBR is bezig met de uitwerking hiervan. Nu mogen studenten bijvoorbeeld zonder begeleider oefenen in het rijden op de openbare weg. Straks mag dat alleen nog onder begeleiding van een instructeur. Daarvoor moeten de examenvoertuigen worden aangepast, want de opleider of examinator moet immers ook een zitplaats hebben. Ook zijn straks zwaardere tractoren en aanhangers vereist, vanwege de strengere exameneisen.

De theorie-examens zullen worden afgenomen op alle CBR-locaties waar ook de theorie-examens voor andere rijbewijscategorieën worden afgelegd. Voor de praktijkexamens wordt gekeken welke CBR- en CCV-locaties geschikt zijn, maar ook naar locaties die nu door de AOC’s worden gebruikt en die straks als praktijklocatie voor de opleiding worden gebruikt.

Ook de AOC’s krijgen te maken met veel veranderingen. De verwachting is dat het gemiddelde aantal lessen dat nodig is, stijgt van 10 naar 25. Het examengeld gaat omhoog van 600 naar 1.000 euro.

Schultz van Haegen verwacht dat het T-rijbewijs per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Ze belooft voor het zomerreces terug te komen op de kentekenplicht en verhoging van de maximumsnelheid voor tractoren.

De NFO is en blijft tegenstander van invoering van de kentekenplicht voor trekkers. Dit brengt alleen extra kosten met zich mee en voegt niets toe aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 juni 2014 - 08:43